Het onderzoek

Seksueel verlangen, oftewel zin in seks, heeft een lange geschiedenis als onderwerp van maatschappelijke discussie. In het verleden is de aandacht gericht geweest op het onderdrukken ervan. Vooral voor vrouwen heeft zin in seks lang geen bestaansrecht gehad. Tegenwoordig denken we er anders over. Seksualiteit levert een belangrijke bijdrage aan ons algemeen gevoel van welzijn. Steeds meer vrouwen zien verlangen als belangrijk onderdeel van een bevredigend seksleven en van een bevredigende relatie. Maar waar komt zin in seks eigenlijk vandaan?

Vroeger werd zin in seks gezien als een individuele instinctieve energie (sex drive, libido). Inmiddels weten we dat, vooral voor vrouwen, zin in seks sterk afhangt van de context van de interactie met een partner. Dit onderzoek richt zich dan ook op de aspecten van deze interactie die zin in seks mogelijk beïnvloeden.

Doel van het onderzoek
Het hoofddoel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop vrouwelijk seksueel verlangen ontstaat in de interactie met een (seksuele) partner. Daarbij wordt er gekeken naar persoonlijke interactiestijlen, karakteristieken van de interactie en de manier waarop seksualiteit binnen deze interactie wordt beleefd.

Wie kan er mee doen?
Heteroseksuele vrouwen ouder dan 18 jaar en voor de menopauze.
Aangezien dit onderzoek zich richt op de interactie met een partner, zijn we op zoek naar deelnemers die in de afgelopen 3 maanden:
– een vaste partner OF
– een (incidentele) seksuele partner zonder vaste relatie
hebben gehad.

We beseffen dat de keuze voor deze onderzoeksdoelgroep het beeld van vrouwelijk verlangen sterk versmalt. Gezien de tijd die we hebben voor het uitvoeren van deze studie, moeten we helaas de scope sterk afbakenen. We doen ons best om vervolgonderzoek mogelijk te maken zodat we breder kunnen kijken, naar  de seksuele ervaringen van meer vrouwen kunnen luisteren en een beter beeld kunnen krijgen van vrouwelijk verlangen in al haar aspecten.

Verloop van de studie
Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen krijgen van de seksualiteitsbeleving van vrouwen, is het belangrijk een zo groot mogelijk aantal vrouwen te kunnen bereiken. Daarom hebben we gekozen voor een onderzoek op basis van online vragenlijsten, die deelname gemakkelijk maken en anonimiteit waarborgen (zie verder).

Risico’s/Ongemakken
Het opzet en de vragen van dit onderzoek zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Katholieke Universiteit van Leuven.
Voor zover ons bekend houdt deelname aan dit onderzoek geen risico’s in voor de deelnemende vrouwen noch voor hun eventuele partner. De gegevens worden anoniem verwerkt zodat je privacy volledig gegarandeerd blijft (zie verder). Het enige ongemak dat met dit onderzoek verbonden is, is dat je geconfronteerd wordt met  vragen over een erg persoonlijk en intiem onderwerp en dat de mogelijkheid bestaat dat je dat niet prettig vindt.

Voordelen
Deelname aan dit onderzoek levert geen enkel persoonlijk voordeel op. Door deelname aan deze studie draag je wel bij aan een wetenschappelijk onderzoek naar een belangrijk aspect van de vrouwelijke seksualiteit. Het identificeren van factoren die seksueel verlangen beïnvloeden kan zowel de hulpverlening als seksuele educatie helpen bij het verbeteren van de vrouwelijke seksualiteitsbeleving.

Deelname
Je deelname gebeurt op vrijwillige basis.

Vertrouwelijkheid
Je antwoorden op alle vragenlijsten worden zonder herkenbare persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Ze worden in geen geval aan derden doorgegeven.

TERUG

Advertenties